ελευθερωθεντες δε απο της αμαρτιας εδουλωθητε τη δικαιοσυνη

Being then made free from sin ye became the servants of righteousness

ελευθερωθεντες δε απο της αμαρτιας εδουλωθητε τη δικαιοσυνη

ελευθερωθεντες δε απο της αμαρτιας εδουλωθητε τη δικαιοσυνη

ελευθερωθεντες δε απο της αμαρτιας εδουλωθητε τη δικαιοσυνη

ελευθερωθεντες δε απο της αμαρτιας εδουλωθητε τη δικαιοσυνη


BibleBrowser.com