ωστε ο μεν νομος αγιος και η εντολη αγια και δικαια και αγαθη

Wherefore +__ the law is holy and the commandment holy and just and good

ωστε ο μεν νομος αγιος και η εντολη αγια και δικαια και αγαθη

ωστε ο μεν νομος αγιος και η εντολη αγια και δικαια και αγαθη

ωστε ο μεν νομος αγιος και η εντολη αγια και δικαια και αγαθη

ωστε ο μεν νομος αγιος και η εντολη αγια και δικαια και αγαθη


BibleBrowser.com