αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσμεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην

Therefore +__ brethren we are debtors not to the flesh to live after the flesh

αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσμεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην

αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσμεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην

αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσμεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην

αρα ουν αδελφοι οφειλεται εσμεν ου τη σαρκι του κατα σαρκα ζην


BibleBrowser.com