αυτο το πνευμα συμμαρτυρει τω πνευματι ημων οτι εσμεν τεκνα θεου

The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God

αυτο το πνευμα συμμαρτυρει τω πνευματι ημων οτι εσμεν τεκνα θεου

αυτο το πνευμα συμμαρτυρει τω πνευματι ημων οτι εσμεν τεκνα θεου

αυτο το πνευμα συνμαρτυρει τω πνευματι ημων οτι εσμεν τεκνα θεου

αυτο το πνευμα συμμαρτυρει τω πνευματι ημων οτι εσμεν τεκνα θεου


BibleBrowser.com