οιδαμεν γαρ οτι πασα η κτισις συστεναζει και συνωδινει αχρι του νυν

For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now

οιδαμεν γαρ οτι πασα η κτισις συστεναζει και συνωδινει αχρι του νυν

οιδαμεν γαρ οτι πασα η κτισις συστεναζει και συνωδινει αχρι του νυν

οιδαμεν γαρ οτι πασα η κτισις συστεναζει και συνωδινει αχρι του νυν

οιδαμεν γαρ οτι πασα η κτισις συστεναζει και συνωδινει αχρι του νυν


BibleBrowser.com