τις εγκαλεσει κατα εκλεκτων θεου θεος ο δικαιων

Who shall lay any thing to the charge of God's elect It is God that justifieth

τις εγκαλεσει κατα εκλεκτων θεου θεος ο δικαιων

τις εγκαλεσει κατα εκλεκτων θεου θεος ο δικαιων

τις εγκαλεσει κατα εκλεκτων θεου θεος ο δικαιων

τις εγκαλεσει κατα εκλεκτων θεου θεος ο δικαιων


BibleBrowser.com