αλλ εν τουτοις πασιν υπερνικωμεν δια του αγαπησαντος ημας

Nay in all these things we are more than conquerors through him that loved us

αλλ εν τουτοις πασιν υπερνικωμεν δια του αγαπησαντος ημας

αλλ εν τουτοις πασιν υπερνικωμεν δια του αγαπησαντος ημας

αλλ εν τουτοις πασιν υπερνικωμεν δια του αγαπησαντος ημας

αλλ εν τουτοις πασιν υπερνικωμεν δια του αγαπησαντος ημας


BibleBrowser.com