ερρηθη αυτη οτι ο μειζων δουλευσει τω ελασσονι

It was said unto her The elder shall serve the younger

ερρηθη αυτη οτι ο μειζων δουλευσει τω ελασσονι

ερρηθη αυτη οτι ο μειζων δουλευσει τω ελασσονι

ερρεθη αυτη οτι ο μειζων δουλευσει τω ελασσονι

ουκ εξ εργων αλλ εκ του καλουντος ερρεθη αυτη οτι ο μειζων δουλευσει τω ελασσονι


BibleBrowser.com