ισραηλ δε διωκων νομον δικαιοσυνης εις νομον δικαιοσυνης ουκ εφθασεν

But Israel which followed after the law of righteousness hath not attained to the law of righteousness

ισραηλ δε διωκων νομον δικαιοσυνης εις νομον δικαιοσυνης ουκ εφθασεν

ισραηλ δε διωκων νομον δικαιοσυνης εις νομον δικαιοσυνης ουκ εφθασεν

ισραηλ δε διωκων νομον δικαιοσυνης εις νομον ουκ εφθασεν

ισραηλ δε διωκων νομον δικαιοσυνης εις νομον ουκ εφθασεν


BibleBrowser.com