εισιν γαρ πολλοι και ανυποτακτοι ματαιολογοι και φρεναπαται μαλιστα οι εκ περιτομης

For there are many unruly and vain talkers and deceivers specially they of the circumcision

εισιν γαρ πολλοι και ανυποτακτοι ματαιολογοι και φρεναπαται μαλιστα οι εκ περιτομης

εισιν γαρ πολλοι και ανυποτακτοι ματαιολογοι και φρεναπαται μαλιστα οι εκ περιτομης

εισιν γαρ πολλοι ανυποτακτοι ματαιολογοι και φρεναπαται μαλιστα οι εκ της περιτομης

εισιν γαρ πολλοι {VAR2: [και] } ανυποτακτοι ματαιολογοι και φρεναπαται μαλιστα οι εκ της περιτομης


BibleBrowser.com