αλλα φιλοξενον φιλαγαθον σωφρονα δικαιον οσιον εγκρατη

But a lover of hospitality a lover of good men sober just holy temperate

αλλα φιλοξενον φιλαγαθον σωφρονα δικαιον οσιον εγκρατη

αλλα φιλοξενον φιλαγαθον σωφρονα δικαιον οσιον εγκρατη

αλλα φιλοξενον φιλαγαθον σωφρονα δικαιον οσιον εγκρατη

αλλα φιλοξενον φιλαγαθον σωφρονα δικαιον οσιον εγκρατη


BibleBrowser.com