πρεσβυτιδας ωσαυτως εν καταστηματι ιεροπρεπεις μη διαβολους μη οινω πολλω δεδουλωμενας καλοδιδασκαλους

The aged women likewise that they be in behaviour as becometh holiness not false. accusers not given to much wine teachers of good things

πρεσβυτιδας ωσαυτως εν καταστηματι ιεροπρεπεις μη διαβολους μη οινω πολλω δεδουλωμενας καλοδιδασκαλους

πρεσβυτιδας ωσαυτως εν καταστηματι ιεροπρεπεις μη διαβολους μη οινω πολλω δεδουλωμενας καλοδιδασκαλους

πρεσβυτιδας ωσαυτως εν καταστηματι ιεροπρεπεις μη διαβολους μη οινω πολλω δεδουλωμενας καλοδιδασκαλους

πρεσβυτιδας ωσαυτως εν καταστηματι ιεροπρεπεις μη διαβολους {VAR1: μηδε } {VAR2: μη } οινω πολλω δεδουλωμενας καλοδιδασκαλους


BibleBrowser.com