ινα σωφρονιζωσιν τας νεας φιλανδρους ειναι φιλοτεκνους

That they may teach the young women to be sober to love their husbands to love their children

ινα σωφρονιζωσιν τας νεας φιλανδρους ειναι φιλοτεκνους

ινα σωφρονιζωσιν τας νεας φιλανδρους ειναι φιλοτεκνους

ινα σωφρονιζωσιν τας νεας φιλανδρους ειναι φιλοτεκνους

ινα σωφρονιζωσιν τας νεας φιλανδρους ειναι φιλοτεκνους


BibleBrowser.com