τους νεωτερους ωσαυτως παρακαλει σωφρονειν

Young men likewise exhort to be sober minded

τους νεωτερους ωσαυτως παρακαλει σωφρονειν

τους νεωτερους ωσαυτως παρακαλει σωφρονειν

τους νεωτερους ωσαυτως παρακαλει σωφρονειν

τους νεωτερους ωσαυτως παρακαλει σωφρονειν


BibleBrowser.com