αιρετικον ανθρωπον μετα μιαν και δευτεραν νουθεσιαν παραιτου

A man that is an heretick after the first and second admonition reject

αιρετικον ανθρωπον μετα μιαν και δευτεραν νουθεσιαν παραιτου

αιρετικον ανθρωπον μετα μιαν και δευτεραν νουθεσιαν παραιτου

αιρετικον ανθρωπον μετα μιαν και δευτεραν νουθεσιαν παραιτου

αιρετικον ανθρωπον μετα μιαν και δευτεραν νουθεσιαν παραιτου


BibleBrowser.com