ειδως οτι εξεστραπται ο τοιουτος και αμαρτανει ων αυτοκατακριτος

Knowing that he that is such is subverted and sinneth being condemned of himself

ειδως οτι εξεστραπται ο τοιουτος και αμαρτανει ων αυτοκατακριτος

ειδως οτι εξεστραπται ο τοιουτος και αμαρτανει ων αυτοκατακριτος

ειδως οτι εξεστραπται ο τοιουτος και αμαρτανει ων αυτοκατακριτος

ειδως οτι εξεστραπται ο τοιουτος και αμαρτανει ων αυτοκατακριτος


BibleBrowser.com