δει ουν τον επισκοπον ανεπιληπτον ειναι μιας γυναικος ανδρα νηφαλεον σωφρονα κοσμιον φιλοξενον διδακτικον

A bishop then must be blameless the husband of one wife vigilant sober of good behaviour given to hospitality apt to teach

δει ουν τον επισκοπον ανεπιληπτον ειναι μιας γυναικος ανδρα νηφαλεον σωφρονα κοσμιον φιλοξενον διδακτικον

δει ουν τον επισκοπον ανεπιληπτον ειναι μιας γυναικος ανδρα {VAR1: νηφαλεον } {VAR2: νηφαλιον } σωφρονα κοσμιον φιλοξενον διδακτικον

δει ουν τον επισκοπον ανεπιλημπτον ειναι μιας γυναικος ανδρα νηφαλιον σωφρονα κοσμιον φιλοξενον διδακτικον

δει ουν τον επισκοπον ανεπιλημπτον ειναι μιας γυναικος ανδρα νηφαλιον σωφρονα κοσμιον φιλοξενον διδακτικον


BibleBrowser.com